Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 29 september 2020

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door The Haven Protocol, een los collectief van individuen achter Haven. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden ("TOU"). Lees ze aandachtig door en als u het op een of andere manier niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden, gebruik deze website dan niet. Het Haven-protocol behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden op deze website te plaatsen, en door de website daarna te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden. Als wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden niet acceptabel zijn, moet u uw gebruik van deze website stopzetten. In deze gebruiksvoorwaarden verwijzen "het Haven-protocol" en "wij" naar het Haven-protocol en verwijst "gebruiker" of "u" naar elke bezoeker van deze website. "Haven" verwijst naar de digitale valuta die kan worden gebruikt door de software die beschikbaar is op deze website.

Sites en services

We kunnen niet garanderen dat de toegang tot of het gebruik van deze website of enige dienst ononderbroken of foutloos zal zijn, en het Haven-protocol is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk zijn van een functie of voor enige onbeschikbaarheid van zijn website en diensten. De website en zijn functies kunnen op elk moment worden uitgebreid, beperkt of gewijzigd door The Haven Protocol om te voldoen aan de behoeften van de gebruikers, of om technische of andere redenen, zonder voorafgaande kennisgeving of reden. We kunnen ook naar eigen goeddunken en op elk moment stoppen met het aanbieden, tijdelijk of permanent, een deel of de hele website, zonder voorafgaande kennisgeving. Om toegang te krijgen tot sommige inhoud of functies van de website of zijn diensten, moeten gebruikers mogelijk de hardware of software in hun computersystemen verbeteren of bijwerken. Het Haven-protocol aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het mislukken van toegang tot de website of diensten, gedeeltelijk of volledig, of dit nu te wijten is aan het systeem van de gebruiker, het internetnetwerk of enige andere oorzaak.

Minderjarigen

We verstrekken geen informatie of diensten aan minderjarigen, en als u jonger bent dan 18, mag u deze site alleen gebruiken met de actieve betrokkenheid van een ouder, voogd of een andere toezichthoudende volwassene.

Geen investeringsadvies

Deze website biedt geen individuele of aangepaste juridische, fiscale, financiële of investeringsdiensten. Aangezien de situatie van elk individu uniek is, moet een gekwalificeerde professional worden geraadpleegd voordat financiële beslissingen worden genomen. Aangezien Haven bedoeld is om als ruilmiddel te worden gebruikt, vormt niets op deze website beleggingsadvies of een uitnodiging om Haven te kopen, aan te houden, erin te investeren, te bezitten of te gebruiken.

Inhoudsbeperkingen

We geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, grondigheid of kwaliteit van de informatie op deze website, die alleen wordt verstrekt op een "AS-IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" basis op eigen risico van de Gebruiker. Deze informatie kan door derden worden verstrekt en het Haven-protocol is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in de inhoud van de website. De informatie op deze site is niet volledig en ook niet geschikt voor elk individu. Sommige informatie is alleen relevant in bepaalde delen van de wereld, en is mogelijk niet relevant voor of in overeenstemming met de wetten, voorschriften of andere wettelijke vereisten van andere landen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of, hoe en in welke mate uw beoogde gebruik van de informatie en diensten technisch en juridisch mogelijk zal zijn in de delen van de wereld waar u ze wilt gebruiken. U wordt geadviseerd om alle informatie te verifiëren voordat u deze voor persoonlijke, financiële of zakelijke doeleinden gebruikt. Bovendien zijn de meningen en standpunten die in een forumbericht op deze website worden geuit uitsluitend die van de auteur (s) van het artikel en weerspiegelen niet de meningen van het Haven-protocol. De inhoud en services van de website kunnen op elk moment door ons worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving of reden, en het Haven-protocol is niet verplicht om u op de hoogte te stellen van eventuele correcties of wijzigingen in de inhoud van de website.

Eigendomsrechten en licentie

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomswetten. Raadpleeg onze sectie Copyright voor meer informatie.

Inhoud van derden

Alle getuigenissen, meningen, adviezen, aanbiedingen van producten of diensten, of andere informatie of inhoud die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld door derden ("inhoud van derden") zijn uitsluitend die van hun respectieve leveranciers en niet van het Haven-protocol dat niet garanderen de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van inhoud van derden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om inhoud van derden te evalueren en het Haven-protocol is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het vertrouwen van gebruikers op of ander gebruik van inhoud van derden.

Materialen geplaatst door gebruikers

Door materiaal op deze website te plaatsen of in te zenden, inclusief op het forum, geeft u (a) het Haven-protocol een wereldwijde, volledig betaalde niet-exclusieve licentie om uw materiaal te bewerken en weer te geven door het Haven-protocol op haar website, en waartoe gebruikers toegang hebben, voor de doeleinden en onder de voorwaarden in deze GV, (b) ermee instemmen het Haven-protocol en zijn gebruikers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis van een derde partij vanwege of voortvloeiend uit van uw materialen, en (c) te vertegenwoordigen dat u de eigenaar bent of anderszins het recht hebt om het materiaal te plaatsen, dat het materiaal nauwkeurig is, dat het gebruik van het materiaal op de website van The Haven Protocol geen wetten schendt en dat het materiaal niemand letsel toebrengen. Het Haven-protocol heeft het recht om uw naam te gebruiken in verband met uw geplaatste materiaal.

Virussen en malware

Het Haven-protocol neemt veel voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat er niet met de bestanden die via deze website kunnen worden gedownload, wordt geknoeid, en waar van toepassing worden SHA-hashes verstrekt aan eindgebruikers om te bevestigen dat ze het juiste bestand hebben gedownload. Het Haven-protocol garandeert echter niet dat bestanden die via deze website kunnen worden gedownload, vrij zijn van infectie of virussen of andere code die mogelijk besmettelijke of vernietigende eigenschappen heeft. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor integriteit, veiligheid en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten de site voor de reconstructie van verloren gegane gegevens. Het is bijna altijd aan te raden om de SHA-hashes van de bestanden die u heeft gedownload te controleren en bij twijfel Haven uit de broncode te compileren.

Sponsors en adverteerders worden niet onderschreven

Hoewel we proberen samen te werken met kwaliteitsbedrijven, zijn we niet verantwoordelijk voor de claims of verklaringen van sponsors en adverteerders. Het Haven-protocol beoordeelt, onderschrijft of beveelt de producten of diensten van een bedrijf dat op onze site wordt genoemd niet aan. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van misbruik van persoonlijke informatie of gegevens die door u aan een sponsor of adverteerder zijn verstrekt.

Offsite links

Voor het gemak van de gebruikers kunnen de website en diensten van The Haven Protocol links naar andere sites of bronnen bevatten. Omdat we dergelijke sites en bronnen niet beoordelen of er geen controle over hebben, is het Haven-protocol niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, producten, diensten of informatie op dergelijke sites of bronnen. Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring, aansluiting, goedkeuring, vereniging of sponsoring door het Haven-protocol van de gelinkte websites, bronnen, hun exploitanten of eigenaren. Als u een link selecteert, verlaat u mogelijk onze website. Voor de informatie die beschikbaar is op de websites van derden kunnen bepaalde beperkingen gelden voor het gebruik of de distributie ervan die verschillen van deze gebruiksvoorwaarden.

Met wachtwoord beveiligde gebieden

Sommige delen van de site van The Haven Protocol ("Gebieden met wachtwoordbeveiliging"), voornamelijk het Haven-forum, zijn beveiligd met een wachtwoord en alleen beschikbaar voor gebruikers die zijn geregistreerd op het Haven-forum. Registratie vereist dat gebruikers het accountregistratieproces volledig voltooien. Het Haven-protocol behoudt zich het recht voor om de registratie van of toegang tot met een wachtwoord beschermde gebieden voor elke gebruiker te weigeren of in te trekken. Het Haven-protocol neemt redelijke maatregelen om de veiligheid van de met een wachtwoord beveiligde zones te waarborgen, maar kan de absolute veiligheid van informatie of communicatie in dergelijke met een wachtwoord beveiligde zones niet garanderen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van het wachtwoord dat ze hebben ingesteld en moeten ons op de hoogte stellen als ze denken dat de beveiliging van hun wachtwoord of account is geschonden of onbevoegd gebruikt. Extra accountbeveiliging is beschikbaar door het gebruik van GPG-authenticatie, en alle gebruikers van met een wachtwoord beveiligde gebieden worden aangemoedigd om te profiteren van deze beschermingslaag. Het Haven-protocol is niet aansprakelijk voor enig verlies of aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van het wachtwoord van een gebruiker door een onbevoegde persoon.

Verboden gedrag

De volgende activiteiten zijn ten strengste verboden:

- Spammen, adverteren, verzoeken of politieke campagnes
- Persoonlijke aanvallen op of misbruik van leden, moderators of beheerders van het forum
- Plaatsingen voor onwettige of frauduleuze doeleinden (inclusief links)
- Het plaatsen van persoonlijke informatie (voor uzelf of iemand anders)
- Phishing
- Materiaal plaatsen dat virussen of andere kwaadaardige of destructieve code bevat
- Het plaatsen van aanstootgevende inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, racistisch of pornografisch materiaal
- Het plaatsen van materiaal dat lasterlijk is of inbreuk maakt op de rechten van een persoon

Privacy

Deze website kan persoonlijke informatie van sommige gebruikers verzamelen. Omdat het Haven-protocol de privacy van zijn gebruikers en hun persoonlijke informatie respecteert, heeft het het privacybeleid opgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Communicatie

Wanneer u onze website bezoekt of ons een e-mail stuurt, zullen wij op uw communicatie per e-mail reageren. Alle overeenkomsten, kennisgevingen en mededelingen die we u per e-mail verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten die schriftelijk zijn vastgelegd en aan u worden bezorgd. Het Haven-protocol heeft het recht om elke e-mail die door een gebruiker wordt verzonden, of enig aanstootgevend materiaal, openbaar te maken om te voldoen aan juridische procedures of om de rechten of eigendom van het Haven-protocol, zijn klanten, leveranciers en gebruikers te beschermen.

Geen Haven financiële diensten

Deze website bewaart, verkoopt, koopt, verstuurt of ontvangt geen Haven. Alle activiteiten met betrekking tot het bezit en de overdracht van Haven-valutaeenheden vinden plaats op het gedecentraliseerde Haven-netwerk, waarvan deze website geen actieve deelnemer is.

Geen aansprakelijkheid voor verlies van Haven

Het Haven-protocol is niet verantwoordelijk voor enige schade, claims of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van Haven, inclusief de acties of inactiviteit of gebeurtenissen met betrekking tot derden, beveiligingsproblemen tijdens het gebruik van aan Haven gerelateerde software of service, technische storingen tijdens het gebruik van enige Haven-gerelateerde software of service, software of gegevensbeschadiging tijdens het gebruik van Haven-gerelateerde software of service, of gebruikersfouten tijdens het gebruik van Haven-gerelateerde software of service.

AFWIJZING VAN GARANTIES

THE HAVEN PROJECT WIJST ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN VAN WELKE SOORT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ONGEACHT WEBSITE EN HAAR DIENSTEN, OF DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID OF STROOM VAN DE INHOUD, OP ENIGE MANIER EN VOOR ELK DOEL.

UITSLUITING VAN GEVOLGSCHADE

IN GEEN GEVAL ZAL HET HAVEN PROJECT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE WEBSITE OF EEN VAN DE DIENSTEN OF INHOUD ERVAN TE GEBRUIKEN, OF, INDIEN HET HAVEN-PROJECT IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OF GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS.

UITSLUITING VAN BEPERKINGEN EN DISCLAIMERS

AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE AFWIJZING VAN GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HAVEN PROJECT IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT TOT DE GROOTSTE WETGEVING.

Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen elke Gebruiker en het Haven-protocol dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn diensten regelt, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp ervan. De GV wordt beheerst door de wetten van de Republiek Zuid-Afrika zonder uitvoering te geven aan principes van wetsconflicten. Elke gebruiker verklaart hierbij en gaat akkoord met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken op de Kaaimaneilanden. Het nalaten door een Gebruiker of het Haven-protocol om enig recht uit te oefenen of een bepaling van de GV af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling in. Als een bepaling van de TOU door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, geeft de rechtbank zoveel mogelijk uitvoering aan de bedoelingen die in de bepaling worden weerspiegeld, en blijven de andere bepalingen van de TOU volledig van kracht en effect. Het is de uitdrukkelijke wil van het Haven-protocol en elke gebruiker dat de gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke servicevoorwaarden in het Engels zijn opgesteld.

auteursrechten

Het Haven-protocol

Het merendeel van de inhoud op deze website, inclusief het Haven-logo, wordt vrijgegeven onder de CC BY-SA 4.0-licentie (de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International-licentie). Dit betekent dat u het materiaal in elk medium of formaat kunt kopiëren en herdistribueren, en het materiaal kunt remixen, transformeren en erop kunt voortbouwen voor elk doel, zelfs commercieel. Wanneer u dit doet, moet u echter de juiste vermelding geven, een link naar de licentie verstrekken en aangeven of er wijzigingen zijn aangebracht. U mag dit op elke redelijke manier doen, maar niet op een manier die suggereert dat het Haven-protocol u of uw gebruik onderschrijft.

Andere toegeschreven items

Bepaalde logo's, zoals die voor de besturingssystemen en platforms die we ondersteunen en die van onze sponsors, zijn auteursrechtelijk beschermd door hun eigenaren. Het Haven-protocol bezit deze auteursrechten niet en gebruikt deze logo's met toestemming of op een ondubbelzinnige en onschadelijke manier.

Privacy

Privacybeleid

Wat we verzamelen

- We verzamelen standaard serverlogs van onze webserver.

Waar we de gegevens voor gebruiken

Serverloggegevens worden gebruikt om statistieken over de website te verstrekken en ons te helpen de inhoud en de informatiestroom te verbeteren. Deze gegevens worden ook gebruikt om fouten te analyseren en om verzoeken naar dode links te diagnosticeren. Een deel van de serverlogboeken wordt gebruikt om statistieken over Haven-downloads te verzamelen om ons te helpen de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen.

nl_NL_formalNederlands (Formeel)