Haven Raadsformatie

Als vervolg op de vorige blogpost waarin de voorgestelde op de Raad gebaseerde bestuursstructuur voor het project werd geschetst, willen we nu verder gaan met het aankondigen van de leden van het Haven Oversight Committee (HOC). Op lange termijn zullen de leden van de gemeenschap in deze rol in de eerste plaats fungeren als backstop voor de HSC. In de tussentijd zullen zij actief helpen bij het opzetten en vormen van de Stuurgroep.

De rol van de leden van de stuurgroep is om het project vooruit te helpen en waar nodig beslissingen te nemen in het belang van het project. De leden worden bij consensus benoemd vanuit de bredere gemeenschap en staan open voor iedereen die meer betrokken wil zijn bij het sturen van de richting van het Haven-protocol.

Comité van toezicht

We zijn erg blij dat we een kleine groep zeer toegewijde en deskundige personen hebben die naar voren zijn gekomen om hun interesse te tonen om de rol van HOC-lid op zich te nemen. Ze zijn gekozen uit verschillende kerngroepen van bijdragers met instemming van elke groep en zullen bestaan uit:

nee: Kernontwikkelaar van Haven-protocol en lange termijn supporter van het project. Maakte deel uit van de gemeenschapsgroep die het project overnam toen het eind 2018 effectief werd stopgezet. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van de kerncodebase en bij het ontwikkelen en testen van nieuwe ideeën en methoden om het project te versterken.

xDimitris: Met ervaring in Business, Economics en Marketing is hij een grote hulp geweest bij veel aspecten van het project en blijft hij betrokken bij vele discussies en het managen van de Haven Telegram-groep.

xHarlekijn: Lange termijn bijdrage aan het project met ervaring in de financiële sector. Hij is actief betrokken geweest bij de Werkgroep Economie bij het ontwikkelen van oplossingen om het protocol te versterken en op de achtergrond als adviseur op vele aspecten van ontwikkeling.

Projectsecretaris

Naast de Oversight Committee zal de belangrijke rol van Project Secretary zijn. Deze rol zal op lange termijn worden aangesteld door het HSC, maar zal tijdelijk worden overgenomen door een bestaande contribuant. 

We zijn erg verheugd om aan te kondigen dat de rol zal worden vervuld door xkleinroy. Hij heeft een langdurige en zeer actieve bijdrage geleverd aan het project, waarbij hij heeft geholpen met technische ondersteuning voor gebruikers en door deelname aan de economische werkgroep. xkleinroy helpt momenteel bij het coördineren van de activiteiten tussen de ontwikkelaars en werkgroepen (voornamelijk economie). Hij brengt een schat aan technische kennis en een diep begrip van het project mee.

nl_NL_formalNederlands (Formeel)