xAssets-conversiekosten-bug

De laatste hard fork van Haven (augustus 2023) implementeerde een nieuw proces waarbij alle conversiekosten worden omgezet naar XHV. Raadpleeg alstublieft dit blogpost voor meer details.

Tegelijkertijd werd de multisig treasury-portemonnee van Haven ontoegankelijk, deels vanwege incompatibiliteit met de nieuwste rebase naar Monero v0.18 en deels vanwege de extreem grote omvang van de portemonnee, die meer dan een half miljoen outputs bevat.

Er zijn verschillende pogingen ondernomen om toegang te krijgen tot de portemonnee en het bijbehorende geld, zonder succes.

Bij de meest recente poging werd een veel gedetailleerdere analyse van de portemonnee uitgevoerd en werd ontdekt dat de schatkistportefeuille lang niet zoveel geld bevatte als had moeten worden gezien het grote aantal conversies dat sinds september 2023 heeft plaatsgevonden.

Verder onderzoek en analyse van de blockchain bracht een bug aan het licht die ertoe leidde dat de conversiekosten voor alle xAssets-conversies (xUSD <-> xAsset) onbedoeld werden verbrand. De XHV levering cijfers houden geen rekening met deze onbedoelde verbranding, wat betekent dat een totaal van 2,41 miljoen XHV aanwezig in het aanbod in werkelijkheid niet bestaat. Deze bug had geen invloed op shoring-conversies, dat wil zeggen XHV <-> xUSD.

Als gevolg hiervan zal het nodig zijn om een correctie in de keten door te voeren om ervoor te zorgen dat de cijfers in de toekomst correct zijn.

Dit betekent dat we de XHV die per ongeluk is verbrand, terug moeten slaan.
Het Haven Oversight Committee (HOC) heeft de munt goedgekeurd, maar aangezien het team niet de mogelijkheid heeft om munten te slaan, zal dit door ontwikkelaars moeten worden geïmplementeerd en door mijnwerkers moeten worden geaccepteerd in de komende fork.

Mijnwerkers zullen ook worden gecompenseerd voor de verloren conversiekosten.

De verbrande conversiekosten kunnen worden bewezen door:

  • De (platte tekst) optellen txnVergoeding en txnOffshoreVergoeding waarden voor alle TX's in een blok.
  • Het optellen van de (platte tekst) uitvoer in het gedolven blok dat deze TX's bevat, plus de beloning blokkeren.

De discrepantie is “verbrand” in de zin dat de conversiekosten van TX’s niet meer als munten bestaan.

Na uitgebreide scans van de blockchain en de multisig wallet konden we de exacte hoeveelheid XHV vaststellen die verbrand was.

De volgende draaitabel toont de totalen voor alle xAssets-conversiekosten die zijn verbrand.
De donkere rijen laten zien dat de xAsset wordt geconverteerd van (plus totalen), en de lichte rijen laten zien dat de xAsset wordt geconverteerd naar.

Table was last updated on 8th July 2024 at 14:00pm UTC.
This was the final update since Haven is now running 4.0, which no longer burns XHV fees unintentionally.

Bewijs van verbranding

Om te bewijzen dat XHV is verbrand, gaan we twee voorbeeldconversies gebruiken, een onshore (xUSD -> XHV) en een xAsset-conversie (xUSD -> xBTC).

Validatie van de conversiekosten voor een onshore (xUSD -> XHV)

Het eerste voorbeeld, een onshore, is te vinden in block 1621053. Om de conversiekosten voor deze transactie te achterhalen, moeten we kijken onder de Transacties sectie.

Het gedeelte Transacties onderzoeken

Hier hebben we twee hashes, die overeenkomen met twee transacties binnen dit blok. De eerste hash die begint met "bb7..." is een onshore. Als u op die link klikt, worden de transactiegegevens weergegeven.

Scroll naar beneden en klik op “Meer details“.
Scroll opnieuw naar beneden en klik op “Toon JSON-weergave van tx“; hierdoor wordt de transactie-informatie uitgebreid.

Zoek het label met de naam 'txnOffshoreVergoeding“. In dit voorbeeld is de waarde 1500434781243300.
Omdat Haven met 12 atomaire eenheden werkt, moeten we het bovenstaande getal delen door 10^12, oftewel 1000000000000, wat ons oplevert: 1500,43 XHV (afgerond op twee decimalen). Dit cijfer vertegenwoordigt de totale conversiekosten (1,5%) van de onshore-conversie.

De etiketten “hoeveelheid_verbrand" En "bedrag_geslagen” bevatten ook de hoeveelheden die bij deze conversie zijn verbrand en geslagen, namelijk respectievelijk 10353000000000000 (10.353 xUSD) en 100028985416220000 (100.028,99 XHV).

De tweede hash in de Transacties sectie die begint met "345..." is slechts een gewone XHV-overdracht. Als u de bovenstaande stappen volgt, zult u merken dat de labels “txnOffshoreVergoeding“, “hoeveelheid_verbrand" En "bedrag_geslagen” zijn allemaal nul en dus geen conversie.

Onderzoek van de beloningstransactie voor mijnwerkers

Om te verifiëren dat de bovenstaande conversiekosten zijn inbegrepen als onderdeel van het gedolven blok, moeten we hiervoor teruggaan naar onze startpagina blok. Onder de Beloningstransactie voor mijnwerkers sectie, klik op de hash die begint met "ec7...".
Scroll naar beneden en klik op “Meer details“.
Scroll opnieuw naar beneden en klik op “Toon JSON-weergave van tx“.

Er zijn twee labels met de naam “bedrag“. De eerste heeft een waarde van 1518353629766, wat de transactiekosten van het gedolven blok vertegenwoordigt, dat wil zeggen 1,52 XHV.

De seconde "bedrag'label heeft een waarde van 1500514676200656, of 1500,51 XHV, wat de som is van de conversiekosten die hierboven worden weergegeven (sectie Transacties), plus een kleine transactiekosten.
Dit bedrag zal 80/20 verdeeld zijn tussen de schatkistportefeuille en de mijnwerker.

Validatie van de verbrande conversiekosten voor een xAsset-conversie

Om de bovenstaande onshore-conversie te vergelijken met een xAsset-conversie, gaan we een ander voorbeeld kiezen.

Blok 1612128 bevat een grote xAsset-conversie, xUSD -> xBTC.

Door dezelfde stappen te volgen als hierboven, kijken we eerst onder de Transacties sectie en klik op de link voor de hash die begint met "489...".

Het etiket "txnOffshoreVergoeding” voor deze conversie worden conversiekosten weergegeven van 124286457600000000, of 124.286,46 XHV.

Als we kijken onder de Beloningstransactie voor mijnwerkers in hetzelfde blok (hash beginnend met “db5...”), de eerste “bedrag”-label bevat 1544195672712, of 1,54 XHV, wat de gebruikelijke transactiekosten zijn voor het gedolven blok.

De seconde "bedrag”-label bevat 81266659616, of 0,08 XHV.
Hier kunnen we duidelijk zien dat de conversievergoeding van 124.286,46 XHV ontbreekt, het bedrag dat is verbrand.

Elke xAsset-conversie sinds onze laatste fork, vanaf blok 1440000, kan op deze manier worden gevalideerd om te bewijzen dat de conversiekosten zijn verbrand.

De Governance-portemonnee bekijken

Een andere manier om te bevestigen dat de conversiekosten voor xAssets zijn verbrand, is door de inkomende transacties in de governance-portemonnee te bekijken sinds de laatste hard fork.

Dit kan worden bereikt door een alleen-lezen portemonnee te maken met behulp van de weergavesleutel en het openbare adres van de portemonnee.
Volg de instructies in onze kennis basis en wanneer u wordt gevraagd om te herstellen vanaf een specifieke blockchain-hoogte, geeft u 1440000 op.

Na synchronisatie zal het totale XHV-saldo ongeveer 235.000 XHV bedragen, wat alleen rekening houdt met conversiekosten voor mining en shoring (XHV <-> xUSD).

Volledige lijst met blokken die xAssets-conversies bevatten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle bloknummers in de Haven-blockchain, die xAssets-conversies bevatten en het bedrag aan conversiekosten (in XHV) die zijn verbrand.

Table was last updated on 8th July 2024 at 14:00pm UTC.
This was the final update since Haven is now running 4.0, which no longer burns XHV fees unintentionally.

Blok hoogteDatumVan activaNaar activaVerbrande conversiekosten (XHV)
144010811 september 2023XUSDXEUR0.13
144181313 september 2023XUSDXBTC62.40
144186913 september 2023XBTCXUSD3.04
144203113 september 2023XUSDXBTC2,379.26
144240014 september 2023XUSDXBTC83.12
144240014 september 2023XUSDXBTC83.12
144248514 september 2023XUSDXBTC3,423.44
144336515 september 2023XUSDXAG69.81
144336515 september 2023XUSDXAG27.92
144340815 september 2023XUSDXBTC83.86
144344815 september 2023XUSDXBTC1,179.70
144355616 september 2023XBTCXUSD1.67
144368616 september 2023XUSDXBTC83.75
144420017 september 2023XUSDXAG12.73
144433317 september 2023XUSDXBTC128.21
144473617 september 2023XUSDXBTC248.15
144485617 september 2023XUSDXBTC38.20
144487717 september 2023XUSDXBTC319.60
144490318 september 2023XUSDXBTC51.23
144504418 september 2023XUSDXBTC12.57
144511118 september 2023XUSDXAG29.01
144511418 september 2023XUSDXBTC81.19
144513418 september 2023XUSDXBTC82.90
144513418 september 2023XUSDXBTC0.62
144522418 september 2023XBTCXUSD346.79
144548318 september 2023XUSDXBTC44.74
144548718 september 2023XUSDXCNY0.29
144579419 september 2023XUSDXAG15.16
144579819 september 2023XUSDXBTC1.30
144619519 september 2023XUSDXBTC253.85
144623419 september 2023XBTCXUSD172.74
144632320 september 2023XUSDXBTC50.53
144664320 september 2023XUSDXBTC283.53
144674020 september 2023XUSDXBTC13.25
144735621 september 2023XUSDXBTC66.73
144768821 september 2023XBTCXUSD7.34
144804522 september 2023XUSDXBTC71.16
144838022 september 2023XUSDXBTC14.76
145203927 september 2023XUSDXBTC932.28
145204027 september 2023XUSDXBTC932.28
145232928 september 2023XUSDXBTC411.08
145236628 september 2023XBTCXUSD440.68
145236628 september 2023XUSDXBTC138.89
145239828 september 2023XBTCXUSD381.88
145239828 september 2023XUSDXAG31.38
145239828 september 2023XAGXUSD0.19
145241528 september 2023XUSDXBTC27.80
145262428 september 2023XBTCXUSD13.91
145319229 september 2023XUSDXAG15.77
145322929 september 2023XUSDXCNY13.16
145347629 september 2023XUSDXAG19.98
145375930 september 2023XAGXUSD29.71
145379930 september 2023XUSDXBTC13.40
145401130 september 2023XUSDXBTC39.81
145429401-okt-2023XUSDXBTC3.06
145458801-okt-2023XUSDXBTC11.58
145482001-okt-2023XBTCXUSD693.29
145507702-okt-2023XBTCXUSD2,906.79
145511802-okt-2023XBTCXUSD1,274.25
145515002-okt-2023XUSDXBTC6.48
145532602-okt-2023XUSDXBTC13.12
145532602-okt-2023XBTCXUSD13.49
145541602-okt-2023XBTCXUSD12.76
145545002-okt-2023XBTCXUSD3.63
145565103-okt-2023XUSDXBTC13.33
145588603-okt-2023XUSDXBTC159.43
145659104-okt-2023XEURXUSD0.13
145727705-okt-2023XUSDXBTC49.11
145755805-okt-2023XBTCXUSD12.11
145762105-okt-2023XUSDXBTC9.89
145771605-okt-2023XAGXUSD37.09
145832306-okt-2023XBTCXUSD12.18
145840006-okt-2023XUSDXAU10.98
145840006-okt-2023XUSDXAG10.80
145923308-okt-2023XBTCXUSD17.39
146025209-okt-2023XUSDXBTC51.20
146039309-okt-2023XUSDXBTC10.64
146157411-okt-2023XAGXUSD19.44
146179611-okt-2023XUSDXAU9.05
146179611-okt-2023XUSDXAG8.94
146187211-okt-2023XBTCXUSD11.81
146191311-okt-2023XUSDXBTC8.81
146199511-okt-2023XUSDXBTC349.00
146214512 oktober 2023XUSDXBTC43.20
146241012 oktober 2023XBTCXUSD318.23
146256612 oktober 2023XAGXUSD98.33
146256612 oktober 2023XAUXUSD9.93
146256712 oktober 2023XAGXUSD9.64
146267512 oktober 2023XAGXUSD19.63
146319513-okt-2023XUSDXBTC474.98
146323513-okt-2023XUSDXAU9.69
146323513-okt-2023XUSDXAG9.56
146339213-okt-2023XUSDXAU9.78
146340113-okt-2023XUSDXAG9.76
146345613-okt-2023XAGXUSD55.85
146356714 oktober 2023XAGXUSD57.09
146385814 oktober 2023XUSDXBTC52.74
146418414 oktober 2023XBTCXUSD3.60
146453915-okt-2023XUSDXBTC46.55
146468415-okt-2023XUSDXBTC116.82
146503916-okt-2023XUSDXBTC180.00
146519116-okt-2023XBTCXUSD489.16
146520516-okt-2023XAGXUSD265.28
146522816-okt-2023XAGXUSD66.32
146525416-okt-2023XBTCXUSD11.46
146559116-okt-2023XBTCXUSD412.46
146624917-okt-2023XBTCXUSD39.44
146637717-okt-2023XBTCXUSD32.64
146651118 oktober 2023XUSDXAG12.50
146684318 oktober 2023XUSDXAU12.63
146688118 oktober 2023XBTCXUSD26.66
146688618 oktober 2023XAGXUSD26.44
146689118 oktober 2023XAUXUSD26.56
146710318 oktober 2023XCNYXUSD0.00
146710318 oktober 2023XCNYXUSD0.00
146711518 oktober 2023XBTCXUSD2,185.38
146774919 oktober 2023XBTCXUSD368.08
146786020-okt-2023XUSDXBTC2,964.01
146802320-okt-2023XBTCXUSD225.43
146803720-okt-2023XBTCXUSD67.56
146804920-okt-2023XBTCXUSD15.05
146814220-okt-2023XBTCXUSD218.71
146824520-okt-2023XUSDXBTC622.11
146834320-okt-2023XCNYXUSD0.00
146841320-okt-2023XBTCXUSD2.25
146879521 oktober 2023XBTCXUSD35.42
146879521 oktober 2023XBTCXUSD1.40
146918421 oktober 2023XBTCXUSD13.48
146920021 oktober 2023XBTCXUSD1,835.98
146925921 oktober 2023XBTCXUSD12.30
147052723 oktober 2023XBTCXUSD3,049.75
147067623 oktober 2023XBTCXUSD19,141.21
147104824 oktober 2023XUSDXBTC962.13
147115124 oktober 2023XUSDXBTC606.80
147115124 oktober 2023XUSDXBTC129.59
147116124 oktober 2023XBTCXUSD412.73
147126024 oktober 2023XBTCXUSD1,028.48
147128724 oktober 2023XBTCXUSD3,347.69
147141625-okt-2023XBTCXUSD78.50
147164125-okt-2023XAGXUSD131.78
147164425-okt-2023XAGXUSD66.08
147173825-okt-2023XUSDXBTC2,049.15
147174925-okt-2023XUSDXAU477.68
147193425-okt-2023XBTCXUSD57.51
147201025-okt-2023XBTCXUSD380.60
147206825-okt-2023XBTCXUSD251.63
147211825-okt-2023XBTCXUSD5.38
147262326 oktober 2023XBTCXUSD3.09
147262526 oktober 2023XAUXUSD2.03
147262526 oktober 2023XAGXUSD0.00
147288627 oktober 2023XBTCXUSD5.34
147462729 oktober 2023XBTCXUSD5.22
147543830-okt-2023XAGXUSD25.01
147591731-okt-2023XAGXUSD119.80
147607931-okt-2023XUSDXBTC298.08
147622831-okt-2023XAUXUSD210.13
147682801-nov-2023XBTCXUSD12.97
147682901-nov-2023XBTCXUSD11.87
147703101-nov-2023XUSDXBTC109.57
147711001-nov-2023XAGXUSD25.38
147738402-nov-2023XUSDXBTC56.11
147739302-nov-2023XAGXUSD394.15
147746002-nov-2023XBTCXUSD6.49
147861504-nov-2023XUSDXBTC490.19
147894004-nov-2023XBTCXUSD1.25
147894604-nov-2023XBTCXUSD51.25
147896304-nov-2023XUSDXBTC0.01
147907604-nov-2023XUSDXBTC35.07
147920904-nov-2023XBTCXUSD57.84
147924704-nov-2023XCNYXUSD0.01
147926004-nov-2023XCNYXUSD0.04
147933605-nov-2023XUSDXBTC22.64
147953405-nov-2023XUSDXBTC131.87
147967305-nov-2023XCNYXUSD0.00
147973805-nov-2023XUSDXBTC148.80
147976305-nov-2023XBTCXUSD982.34
148036806-nov-2023XBTCXUSD11,899.20
148059606-nov-2023XUSDXAG12,785.20
148067306-nov-2023XUSDXBTC22.11
148074606-nov-2023XUSDXBTC273.73
148140907-nov-2023XUSDXAG0.04
148153008-nov-2023XBTCXUSD58.67
148211708-nov-2023XUSDXBTC2,477.79
148231509-nov-2023XBTCXUSD0.80
148233109-nov-2023XBTCXUSD54.82
148233709-nov-2023XUSDXBTC963.49
148259009-nov-2023XBTCXUSD117.16
148266309-nov-2023XEURXUSD1.02
148267109-nov-2023XUSDXBTC0.21
148267209-nov-2023XBTCXUSD402.71
148268309-nov-2023XBTCXUSD403.91
148288109-nov-2023XBTCXUSD99.58
148322410 november 2023XBTCXUSD352.95
148343910 november 2023XBTCXUSD3.69
148399511 november 2023XBTCXUSD0.36
148402611 november 2023XEURXUSD0.03
148404111 november 2023XBTCXUSD3.56
148404811 november 2023XBTCXUSD10.69
148408011 november 2023XUSDXAU188.27
148414311 november 2023XUSDXBTC172.32
148426811 november 2023XBTCXUSD353.44
148476212 november 2023XBTCXUSD86.50
148483912 november 2023XBTCXUSD48.65
148546313 november 2023XBTCXUSD74.94
148548113 november 2023XBTCXUSD66.86
148549413 november 2023XUSDXBTC0.13
148554213 november 2023XUSDXBTC141.91
148554513 november 2023XUSDXBTC79.71
148556313 november 2023XBTCXUSD1,036.01
148563313 november 2023XBTCXUSD268.74
148564013 november 2023XAGXUSD25.30
148566413 november 2023XAGXUSD15.64
148568913 november 2023XBTCXUSD7.14
148581314 november 2023XBTCXUSD69.32
148585014 november 2023XBTCXUSD896.29
148586114 november 2023XBTCXUSD9.04
148600214 november 2023XUSDXBTC1.61
148614214 november 2023XBTCXUSD251.45
148639814 november 2023XAGXUSD8.50
148680315 november 2023XUSDXBTC32.17
148686715 november 2023XAGXUSD148.68
148719115 november 2023XAUXUSD49.98
148739616 november 2023XBTCXUSD37.07
148748016 november 2023XUSDXBTC809.11
148751616 november 2023XUSDXBTC13.78
148753216 november 2023XBTCXUSD399.06
148761916 november 2023XUSDXBTC54.54
148764516 november 2023XAGXUSD242.59
148764716 november 2023XBTCXUSD99.70
148782916 november 2023XUSDXBTC616.48
148788316 november 2023XUSDXBTC122.35
148797917 november 2023XUSDXBTC102.46
148798617 november 2023XUSDXBTC68.31
148900518 november 2023XBTCXUSD2,236.10
148931618 november 2023XBTCXUSD34.71
148941819 november 2023XBTCXUSD8.56
148997119 november 2023XUSDXBTC24.61
149000019 november 2023XUSDXAG1.59
149000319 november 2023XUSDXBTC24.84
149002119 november 2023XUSDXBTC24.81
149004119 november 2023XUSDXBTC24.63
149023220 november 2023XBTCXUSD49.08
149066720 november 2023XBTCXUSD67.80
149068820 november 2023XBTCXUSD44.02
149074620 november 2023XBTCXUSD1.78
149075020 november 2023XBTCXUSD15.04
149076720 november 2023XUSDXAG54.40
149076820 november 2023XUSDXAUD68.00
149077320 november 2023XUSDXCNY61.20
149092021 november 2023XUSDXCNY6.79
149132821 november 2023XBTCXUSD70.07
149146221 november 2023XBTCXUSD1,514.43
149197422 november 2023XAGXUSD0.81
149197722 november 2023XAUXUSD0.22
149223223 november 2023XUSDXBTC43.87
149291823 november 2023XBTCXUSD1,793.84
149300524 november 2023XBTCXUSD96.01
149318724 november 2023XAGXUSD59.09
149345524 november 2023XBTCXUSD7.88
149357824 november 2023XUSDXAU0.00
149399225 november 2023XUSDXAU3.16
149417425 november 2023XBTCXUSD12.03
149418325 november 2023XBTCXUSD0.40
149426925 november 2023XUSDXAG53.02
149441226 november 2023XBTCXUSD13.25
149469926 november 2023XUSDXAU2.71
149473226 november 2023XAUXUSD108.31
149490426 november 2023XAGXUSD33.43
149493726 november 2023XAUXUSD10.47
149518827 november 2023XBTCXUSD103.96
149530827 november 2023XBTCXUSD22.23
149530827 november 2023XAGXUSD11.12
149613628 november 2023XBTCXUSD64.77
149619728 november 2023XAGXUSD28.95
149621428 november 2023XBTCXUSD43.78
149627928 november 2023XBTCXUSD1.99
149636028 november 2023XAGXUSD29.74
149642628 november 2023XBTCXUSD4.94
149644728 november 2023XBTCXUSD474.84
149661229 november 2023XUSDXAG19.72
149686329 november 2023XBTCXUSD20.71
149689229 november 2023XBTCXUSD2.29
149701729 november 2023XUSDXBTC10.17
149711529 november 2023XUSDXCHF54.69
149721929 november 2023XBTCXUSD103.41
149764730 november 2023XBTCXUSD58.78
149793530 november 2023XBTCXUSD26.42
149805901-dec-2023XBTCXUSD40.17
149842201-dec-2023XBTCXUSD667.43
149852701-dec-2023XUSDXBTC10.55
149927402-dec-2023XBTCXUSD5.43
149944403-dec-2023XBTCXUSD110.27
149958503-dec-2023XBTCXUSD86.80
149968703-dec-2023XUSDXAU1.41
149970403-dec-2023XUSDXAU1.46
149982703-dec-2023XBTCXUSD875.61
150014204-dec-2023XBTCXUSD100.64
150017704-dec-2023XBTCXUSD9.39
150024304-dec-2023XBTCXUSD18.81
150024504-dec-2023XBTCXUSD0.77
150033704-dec-2023XAUXUSD97.14
150034904-dec-2023XAUXUSD101.42
150036704-dec-2023XBTCXUSD19.59
150043304-dec-2023XBTCXUSD6.83
150052404-dec-2023XBTCXUSD96.05
150057604-dec-2023XBTCXUSD327.20
150070104-dec-2023XBTCXUSD735.99
150072204-dec-2023XBTCXUSD163.04
150088905-dec-2023XBTCXUSD149.58
150108605-dec-2023XAGXUSD60.87
150128505-dec-2023XBTCXUSD6.11
150128505-dec-2023XAGXUSD1.10
150128505-dec-2023XAUXUSD0.11
150133605-dec-2023XBTCXUSD234.80
150143305-dec-2023XUSDXBTC77.63
150150005-dec-2023XBTCXUSD2.44
150171906-dec-2023XBTCXUSD22.12
150187406-dec-2023XBTCXUSD1.36
150223006-dec-2023XBTCXUSD90.87
150271107-dec-2023XBTCXUSD57.84
150271107-dec-2023XBTCXUSD57.84
150278307-dec-2023XAUDXUSD0.32
150282007-dec-2023XBTCXUSD550.41
150294207-dec-2023XUSDXAU10.57
150294807-dec-2023XBTCXUSD222.71
150316408-dec-2023XUSDXAG54.03
150436209-dec-2023XBTCXUSD54.93
150439309-dec-2023XUSDXAG38.57
150439309-dec-2023XBTCXUSD38.48
150520211 december 2023XUSDXBTC225.32
150525011 december 2023XUSDXBTC117.77
150527411 december 2023XBTCXUSD1,174.42
150528511 december 2023XAUXUSD223.01
150539511 december 2023XAGXUSD26.20
150574311 december 2023XUSDXBTC96.38
150577611 december 2023XAGXUSD96.55
150578611 december 2023XUSDXBTC571.60
150621612 december 2023XAGXUSD3.44
150629512 december 2023XUSDXBTC84.66
150685013 december 2023XUSDXBTC190.05
150697413 december 2023XAGXUSD0.03
150699913 december 2023XBTCXUSD350.78
150709213 december 2023XBTCXUSD28.22
150715613 december 2023XUSDXAU41.69
150723113 december 2023XBTCXUSD551.02
150733114 december 2023XBTCXUSD591.21
150741214 december 2023XBTCXUSD96.21
150751214 december 2023XUSDXAG54.98
150761914 december 2023XUSDXBTC55.48
150763714 december 2023XUSDXBTC33.27
150783214 december 2023XCHFXUSD0.61
150783214 december 2023XAUXUSD0.86
150783214 december 2023XAUDXUSD0.91
150785314 december 2023XUSDXCNY0.06
150832415 december 2023XUSDXAG13.68
150833915 december 2023XUSDXAG13.70
150877416 december 2023XBTCXUSD74.62
150887716 december 2023XUSDXBTC554.67
150902616 december 2023XUSDXAG28.00
150904016 december 2023XUSDXAG5.87
150969617 december 2023XBTCXUSD42.90
150975017 december 2023XBTCXUSD88.61
150983617 december 2023XBTCXUSD192.83
150995117 december 2023XUSDXAG26.98
151001117 december 2023XAUXUSD238.12
151007417 december 2023XUSDXAG1.14
151010817 december 2023XUSDXBTC74.60
151020818 december 2023XBTCXUSD8,624.42
151022418 december 2023XBTCXUSD1,201.95
151048218 december 2023XUSDXBTC90.95
151050318 december 2023XUSDXAG29.04
151065718 december 2023XBTCXUSD9.32
151105519 december 2023XUSDXAG24.65
151129019 december 2023XBTCXUSD0.53
151165620 december 2023XUSDXAU63.67
151203720 december 2023XAUXUSD0.22
151209420 december 2023XUSDXAG78.78
151220620 december 2023XUSDXAG31.30
151220920 december 2023XBTCXUSD7.06
151253821 december 2023XUSDXAG16.01
151266121 december 2023XBTCXUSD232.58
151267521 december 2023XBTCXUSD29.12
151267521 december 2023XBTCXUSD29.12
151293421 december 2023XUSDXBTC50.66
151310022 december 2023XUSDXBTC3.03
151316322 december 2023XUSDXBTC59.21
151317122 december 2023XUSDXBTC1,558.09
151317722 december 2023XUSDXBTC62.32
151350022 december 2023XUSDXBTC33.08
151350422 december 2023XAUXUSD1.01
151350522 december 2023XAGXUSD0.63
151350822 december 2023XAUDXUSD1.06
151350922 december 2023XCHFXUSD0.66
151407823 december 2023XBTCXUSD264.84
151414023 december 2023XUSDXBTC30.59
151499224 december 2023XAGXUSD16.33
151515324 december 2023XBTCXUSD28.10
151636426 december 2023XUSDXBTC53.19
151722627 december 2023XAGXUSD34.18
151733128 december 2023XBTCXUSD44.78
151765228 december 2023XUSDXBTC36.03
151775528 december 2023XCHFXUSD1.49
151780428 december 2023XUSDXBTC36.61
151808529 december 2023XBTCXUSD15.92
151827329 december 2023XBTCXUSD15.91
151849129 december 2023XUSDXBTC74.33
151858829 december 2023XBTCXUSD311.78
151873029 december 2023XBTCXUSD16.72
151878230 december 2023XUSDXBTC378.79
151902530 december 2023XAGXUSD45.83
151910130 december 2023XUSDXBTC116.58
151929230 december 2023XAGXUSD47.06
151929930 december 2023XAGXUSD0.02
151938730 december 2023XBTCXUSD16.84
152002431 december 2023XUSDXEUR41.35
152020001-jan-2024XAGXUSD68.05
152023701-jan-2024XBTCXUSD52.87
152051701-jan-2024XAGXUSD138.77
152069901-jan-2024XUSDXBTC258.33
152084601-jan-2024XBTCXUSD57.77
152149802-jan-2024XAGXUSD5.78
152160102-jan-2024XBTCXUSD346.64
152161802-jan-2024XBTCXUSD0.34
152183203-jan-2024XAUXUSD74.78
152205503-jan-2024XUSDXBTC77.36
152210603-jan-2024XUSDXBTC46.42
152210803-jan-2024XUSDXBTC658.43
152212803-jan-2024XUSDXBTC115.98
152215603-jan-2024XBTCXUSD13.32
152250304-jan-2024XBTCXUSD33.47
152308505-jan-2024XBTCXUSD1,034.27
152327205-jan-2024XUSDXBTC959.33
152342505-jan-2024XBTCXUSD5,790.70
152361305-jan-2024XUSDXAG83.06
152370405-jan-2024XBTCXUSD54.87
152370405-jan-2024XBTCXUSD54.87
152375705-jan-2024XUSDXBTC83.75
152377105-jan-2024XAGXUSD0.02
152383506-jan-2024XBTCXUSD58.76
152435006-jan-2024XBTCXUSD258.92
152441906-jan-2024XBTCXUSD0.38
152500407-jan-2024XUSDXBTC18.07
152500407-jan-2024XBTCXUSD22.34
152500507-jan-2024XUSDXBTC45.17
152507807-jan-2024XBTCXUSD9.82
152531208-jan-2024XBTCXUSD34.83
152540008-jan-2024XUSDXBTC0.91
152549408-jan-2024XUSDXBTC26.93
152564208-jan-2024XBTCXUSD114.21
152577708-jan-2024XUSDXBTC125,204.19
152580708-jan-2024XBTCXUSD4.20
152588608-jan-2024XBTCXUSD540.44
152591708-jan-2024XUSDXBTC2,122.87
152596409-jan-2024XBTCXUSD0.42
152613109-jan-2024XBTCXUSD301.04
152635409-jan-2024XBTCXUSD8.85
152637409-jan-2024XUSDXBTC6.14
152637409-jan-2024XAGXUSD70.36
152641909-jan-2024XBTCXUSD135.72
152649109-jan-2024XUSDXBTC25.03
152669010 januari 2024XBTCXUSD550.21
152715110 januari 2024XBTCXUSD257.15
152715210 januari 2024XBTCXUSD172.84
152735310 januari 2024XUSDXBTC1,120.04
152749911 januari 2024XUSDXBTC9,547.17
152772611 januari 2024XAGXUSD789.69
152781411 januari 2024XUSDXBTC443.13
152784111 januari 2024XBTCXUSD140,211.27
152786311 januari 2024XBTCXUSD291.90
152792211 januari 2024XBTCXUSD324.47
152792211 januari 2024XBTCXUSD405.96
152792611 januari 2024XUSDXBTC66.20
152793511 januari 2024XEURXUSD42.24
152793611 januari 2024XBTCXUSD30.08
152807811 januari 2024XBTCXUSD393.84
152807811 januari 2024XBTCXUSD393.84
152832712 januari 2024XUSDXAG89.93
152840012 januari 2024XBTCXUSD203.71
152841312 januari 2024XUSDXBTC43.31
152854612 januari 2024XBTCXUSD606.18
152854812 januari 2024XBTCXUSD403.94
152862612 januari 2024XUSDXBTC44.35
152880112 januari 2024XUSDXBTC7.12
152906213 januari 2024XUSDXBTC46.20
152919413 januari 2024XUSDXBTC136.94
152935813 januari 2024XUSDXBTC130.92
152982814 januari 2024XUSDXBTC48.64
152992814 januari 2024XUSDXBTC98.55
153042115 januari 2024XUSDXBTC40.43
153046915 januari 2024XUSDXBTC111.41
153049115 januari 2024XUSDXBTC50.71
153076815 januari 2024XCNYXUSD101.97
153085815 januari 2024XUSDXAU1.04
153090615 januari 2024XUSDXAU69.12
153092815 januari 2024XUSDXGBP53.37
153098416 januari 2024XUSDXCNY0.21
153122916 januari 2024XEURXUSD0.14
153171417 januari 2024XUSDXBTC328.71
153208317 januari 2024XUSDXBTC54.87
153255918 januari 2024XUSDXAU7.77
153264718 januari 2024XUSDXAU10.86
153279618 januari 2024XUSDXAU5.42
153291418 januari 2024XUSDXAU5.42
153300118 januari 2024XBTCXUSD22.90
153304918 januari 2024XUSDXBTC186.36
153305118 januari 2024XAGXUSD0.02
153336019 januari 2024XUSDXBTC166.30
153352019 januari 2024XBTCXUSD277.17
153359919 januari 2024XUSDXBTC168.04
153360919 januari 2024XUSDXBTC56.01
153363219 januari 2024XUSDXBTC1,121.91
153363419 januari 2024XUSDXBTC1,009.72
153365119 januari 2024XUSDXBTC56.14
153365719 januari 2024XUSDXBTC67.37
153464621 januari 2024XUSDXBTC333.37
153467421 januari 2024XUSDXAU5.71
153468021 januari 2024XUSDXBTC121.35
153469921 januari 2024XUSDXAU5.15
153481721 januari 2024XUSDXAG1.52
153482421 januari 2024XUSDXBTC56.44
153487721 januari 2024XUSDXAU3.43
153509621 januari 2024XAGXUSD22.99
153510321 januari 2024XBTCXUSD113.62
153571322 januari 2024XUSDXBTC44.12
153575322 januari 2024XAGXUSD0.78
153579422 januari 2024XUSDXBTC40.79
153580622 januari 2024XUSDXAG18.66
153583522 januari 2024XAGXUSD0.05
153598523 januari 2024XUSDXBTC594.29
153598823 januari 2024XUSDXBTC594.29
153610423 januari 2024XUSDXBTC1.21
153621523 januari 2024XBTCXUSD24.35
153630223 januari 2024XUSDXBTC475.70
153630323 januari 2024XUSDXBTC74.14
153632023 januari 2024XUSDXBTC1,237.62
153643223 januari 2024XUSDXBTC188.13
153646923 januari 2024XUSDXBTC63.08
153649723 januari 2024XUSDXBTC19.00
153775525 januari 2024XBTCXUSD2.47
153784525 januari 2024XUSDXAU23.81
153807525 januari 2024XBTCXUSD91.24
153827926 januari 2024XUSDXAU37.56
153848526 januari 2024XBTCXUSD1,578.09
153849726 januari 2024XBTCXUSD1,252.86
153867926 januari 2024XUSDXBTC227.90
153867926 januari 2024XUSDXBTC106.22
153871226 januari 2024XBTCXUSD38.35
153918727 januari 2024XUSDXAU7.26
153925127 januari 2024XUSDXAU18.05
153938127 januari 2024XUSDXAG13.05
153955127 januari 2024XBTCXUSD94.65
153965228 januari 2024XUSDXAG13.16
153965228 januari 2024XUSDXAG13.16
153990628 januari 2024XUSDXCHF0.05
154007228 januari 2024XBTCXUSD5.90
154009728 januari 2024XBTCXUSD16.79
154074429 januari 2024XBTCXUSD30.91
154081729 januari 2024XUSDXCHF0.03
154158930 januari 2024XBTCXUSD18.06
154169130 januari 2024XUSDXBTC390.47
154210231 januari 2024XUSDXCHF0.02
154281301-februari-2024XBTCXUSD116.50
154294301-februari-2024XUSDXCHF0.01
154307601-februari-2024XUSDXBTC1,192.98
154361302-februari-2024XBTCXUSD2,252.16
154381702-februari-2024XBTCXUSD122.68
154408803-februari-2024XBTCXUSD11.36
154427003-februari-2024XUSDXCHF0.02
154441703-februari-2024XBTCXUSD60.78
154520004-februari-2024XUSDXAG1,254.18
154576205-februari-2024XUSDXAG382.98
154673807-februari-2024XUSDXAG591.15
154677907-februari-2024XUSDXAU109.61
154739007-februari-2024XBTCXUSD14.99
154740507-februari-2024XBTCXUSD155.13
154741807-februari-2024XBTCXUSD258.27
154742507-februari-2024XBTCXUSD1,425.58
154755308-februari-2024XUSDXBTC4.05
154763508-februari-2024XBTCXUSD6.29
154766708-februari-2024XBTCXUSD111.50
154797708-februari-2024XBTCXUSD6.89
154804108-februari-2024XUSDXBTC1,878.44
154821009-februari-2024XUSDXBTC8.09
154822009-februari-2024XUSDXBTC161.91
154827409-februari-2024XBTCXUSD544.57
154836509-februari-2024XBTCXUSD1,512.33
154866309-februari-2024XUSDXBTC115.59
154949310 februari 2024XUSDXBTC1,277.98
154951210 februari 2024XUSDXAG0.05
154957810 februari 2024XBTCXUSD1,999.73
154961511 februari 2024XUSDXBTC2.49
154967811 februari 2024XUSDXBTC155.51
154996511 februari 2024XUSDXBTC61.01
154998511 februari 2024XUSDXBTC61.22
155010411 februari 2024XBTCXUSD248.09
155012511 februari 2024XBTCXUSD5.97
155028611 februari 2024XBTCXUSD119.25
155058412 februari 2024XBTCXUSD114.04
155061212 februari 2024XBTCXUSD55.76
155068512 februari 2024XUSDXBTC800.17
155078812 februari 2024XUSDXBTC179,301.39
155085812 februari 2024XUSDXAG0.02
155100712 februari 2024XBTCXUSD9.23
155148213 februari 2024XBTCXUSD1,310.66
155203214 februari 2024XUSDXBTC0.04
155203714 februari 2024XUSDXBTC1,887.07
155214714 februari 2024XUSDXAG0.12
155221714 februari 2024XBTCXUSD31.33
155228714 februari 2024XBTCXUSD4.27
155240614 februari 2024XBTCXUSD3,039.06
155266315 februari 2024XUSDXAG116.20
155297515 februari 2024XBTCXUSD240.03
155299715 februari 2024XUSDXAUD0.12
155300015 februari 2024XUSDXAG0.12
155300415 februari 2024XUSDXAU0.00
155342116 februari 2024XBTCXUSD15.48
155406917 februari 2024XUSDXAU0.12
155406917 februari 2024XUSDXAUD0.05
155417317 februari 2024XBTCXUSD127.85
155454017 februari 2024XUSDXAUD0.13
155504018 februari 2024XUSDXBTC339.25
155513318 februari 2024XBTCXUSD6.08
155528918 februari 2024XUSDXAUD0.04
155577019 februari 2024XBTCXUSD13.78
155635720 februari 2024XBTCXUSD63.29
155636520 februari 2024XBTCXUSD12.08
155637420 februari 2024XUSDXBTC2.44
155677420 februari 2024XBTCXUSD22.47
155778822 februari 2024XBTCXUSD934.32
155814322 februari 2024XEURXUSD12.45
155814622 februari 2024XAUXUSD198.31
155822323 februari 2024XUSDXAUD0.06
155827723 februari 2024XBTCXUSD13.78
155848923 februari 2024XBTCXUSD2,748.33
155887023 februari 2024XUSDXBTC279.87
155973625 februari 2024XUSDXAUD0.07
156003425 februari 2024XBTCXUSD383.56
156017425 februari 2024XUSDXBTC352.91
156089126 februari 2024XUSDXBTC404.93
156096726 februari 2024XBTCXUSD7.99
156098226 februari 2024XBTCXUSD2,498.54
156101426 februari 2024XBTCXUSD297.03
156104326 februari 2024XBTCXUSD1.62
156110727 februari 2024XBTCXUSD400.84
156131827 februari 2024XUSDXBTC10.37
156147627 februari 2024XUSDXAUD0.00
156151327 februari 2024XBTCXUSD5.92
156153627 februari 2024XBTCXUSD6.76
156161027 februari 2024XBTCXUSD16.97
156178727 februari 2024XBTCXUSD32.50
156204528 februari 2024XAUXUSD0.12
156205728 februari 2024XBTCXUSD52.53
156221828 februari 2024XUSDXAUD0.02
156225028 februari 2024XBTCXUSD66.93
156225328 februari 2024XUSDXAUD0.02
156227928 februari 2024XUSDXAUD0.02
156230428 februari 2024XUSDXAUD0.02
156232428 februari 2024XBTCXUSD12.19
156233728 februari 2024XUSDXAUD0.02
156236828 februari 2024XUSDXAUD0.02
156239328 februari 2024XUSDXAUD0.02
156252529 februari 2024XBTCXUSD443.53
156299429 februari 2024XUSDXBTC292.77
156299429 februari 2024XUSDXAUD0.07
156302629 februari 2024XUSDXAUD0.08
156304229 februari 2024XBTCXUSD121.48
156348901-mrt-2024XUSDXBTC1,533.74
156381801-mrt-2024XUSDXAUD0.11
156395202-mrt-2024XBTCXUSD27.08
156405802-mrt-2024XBTCXUSD0.96
156405902-mrt-2024XBTCXUSD38.39
156414502-mrt-2024XBTCXUSD181.89
156436802-mrt-2024XBTCXUSD192.22
156473603-mrt-2024XAUXUSD57.93
156517703-mrt-2024XUSDXAUD0.13
156563304-mrt-2024XBTCXUSD15.45
156564004-mrt-2024XBTCXUSD47.31
156567004-mrt-2024XBTCXUSD27.35
156568604-mrt-2024XBTCXUSD5.10
156582604-mrt-2024XBTCXUSD6.37
156582804-mrt-2024XAUXUSD97.96
156590404-mrt-2024XAGXUSD92.66
156594304-mrt-2024XUSDXCHF0.01
156596904-mrt-2024XUSDXCNY0.01
156598904-mrt-2024XUSDXBTC8.65
156599804-mrt-2024XUSDXBTC80.28
156606204-mrt-2024XBTCXUSD93,567.82
156606904-mrt-2024XUSDXBTC92.42
156621805-mrt-2024XBTCXUSD4.59
156634505-mrt-2024XBTCXUSD28.60
156640105-mrt-2024XBTCXUSD640.54
156665105-mrt-2024XBTCXUSD398.00
156682206-mrt-2024XUSDXBTC60.69
156690306-mrt-2024XUSDXAU0.03
156718406-mrt-2024XUSDXBTC50.88
156719006-mrt-2024XBTCXUSD205.58
156720406-mrt-2024XUSDXBTC94.63
156743506-mrt-2024XBTCXUSD82.59
156748106-mrt-2024XBTCXUSD23.59
156754207-mrt-2024XUSDXBTC30.22
156799207-mrt-2024XAUXUSD30.13
156799207-mrt-2024XAGXUSD5.61
156812407-mrt-2024XAGXUSD15.96
156825708-mrt-2024XAGXUSD70.12
156828408-mrt-2024XUSDXBTC10.55
156837808-mrt-2024XAGXUSD71.51
156840108-mrt-2024XBTCXUSD7.85
156841908-mrt-2024XAUXUSD22.42
156841908-mrt-2024XAGXUSD52.19
156844708-mrt-2024XAUXUSD76.03
156848008-mrt-2024XAUXUSD77.67
156848708-mrt-2024XBTCXUSD15.87
156851608-mrt-2024XBTCXUSD11.90
156853808-mrt-2024XBTCXUSD7.60
156855908-mrt-2024XAUXUSD76.32
156867308-mrt-2024XAUXUSD56.29
156872508-mrt-2024XBTCXUSD4.93
156875508-mrt-2024XUSDXBTC50.39
156882108-mrt-2024XBTCXUSD100,045.15
156888808-mrt-2024XBTCXUSD2,138.63
156893108-mrt-2024XBTCXUSD253.23
156893208-mrt-2024XBTCXUSD20,674.93
156924009-mrt-2024XBTCXUSD1.35
156951009-mrt-2024XBTCXUSD1,025.28
156962309-mrt-2024XUSDXBTC101.42
157009610 maart 2024XUSDXBTC5.09
157011110 maart 2024XUSDXBTC17.01
157055311 maart 2024XBTCXUSD3,957.12
157066511 maart 2024XBTCXUSD1.52
157068611 maart 2024XUSDXBTC1,775.00
157077111 maart 2024XUSDXBTC42.91
157080711 maart 2024XBTCXUSD2.31
157082511 maart 2024XBTCXUSD5.40
157083011 maart 2024XUSDXBTC106,741.57
157084211 maart 2024XUSDXBTC107.30
157086311 maart 2024XUSDXBTC107,072.04
157136112 maart 2024XBTCXUSD272.93
157150112 maart 2024XBTCXUSD66.14
157151312 maart 2024XBTCXUSD875.36
157154712 maart 2024XBTCXUSD38.31
157161812 maart 2024XBTCXUSD22.00
157165912 maart 2024XUSDXBTC1,141.16
157187013 maart 2024XBTCXUSD1.53
157205013 maart 2024XBTCXUSD10.38
157205113 maart 2024XBTCXUSD1.60
157208413 maart 2024XBTCXUSD1,203.18
157241513 maart 2024XAGXUSD109.71
157241813 maart 2024XBTCXUSD1.56
157256614 maart 2024XUSDXBTC53.91
157286914 maart 2024XAGXUSD91.75
157289714 maart 2024XAGXUSD117.30
157292314 maart 2024XAGXUSD116.68
157296714 maart 2024XAGXUSD244.51
157306014 maart 2024XBTCXUSD230.64
157357815-mrt-2024XUSDXBTC759.75
157475317 maart 2024XBTCXUSD99.69
157476317 maart 2024XUSDXBTC244.07
157490217 maart 2024XBTCXUSD11.81
157497617 maart 2024XUSDXBTC4,130.09
157497817 maart 2024XAGXUSD122.03
157538517 maart 2024XUSDXBTC267.81
157574018 maart 2024XAGXUSD96.11
157574218 maart 2024XBTCXUSD129.25
157584918 maart 2024XBTCXUSD1,295.39
157607018 maart 2024XUSDXAG7.88
157612618 maart 2024XAGXUSD38.81
157656919 maart 2024XUSDXBTC66.73
157712120 maart 2024XBTCXUSD12.04
157736720 maart 2024XBTCXUSD66.26
157750520 maart 2024XUSDXAG8.12
157762421 maart 2024XBTCXUSD26.94
157792321 maart 2024XBTCXUSD1.85
157817021 maart 2024XUSDXBTC137.88
157856522 maart 2024XBTCXUSD55.25
157876422 maart 2024XBTCXUSD12.64
157957423 maart 2024XBTCXUSD22.19
157999124 maart 2024XBTCXUSD5.31
158014224 maart 2024XBTCXUSD18.14
158063225 maart 2024XAGXUSD346.31
158070825 maart 2024XAGXUSD12.75
158096825 maart 2024XBTCXUSD75.54
158195627 maart 2024XBTCXUSD1,000.56
158262028 maart 2024XBTCXUSD1.00
158287528 maart 2024XUSDXBTC624.39
158289628 maart 2024XUSDXAG177.49
158291828 maart 2024XBTCXUSD57.50
158316228 maart 2024XBTCXUSD1,038.44
158317828 maart 2024XBTCXUSD26.00
158318228 maart 2024XAUXUSD324.18
158440230 maart 2024XAGXUSD190.95
158441830 maart 2024XAGXUSD1.02
158465930 maart 2024XAUXUSD71.22
158491831 maart 2024XBTCXUSD16.11
158585601-apr-2024XBTCXUSD12.88
158605101-apr-2024XUSDXBTC159.55
158640302-apr-2024XBTCXUSD15.58
158666302-apr-2024XBTCXUSD295,917.63
158672602-apr-2024XBTCXUSD2,533.16
158719703-apr-2024XBTCXUSD42.11
158719803-apr-2024XBTCXUSD1.14
158750903-apr-2024XUSDXAU34.80
158754803-apr-2024XBTCXUSD1,150.34
158764004-apr-2024XBTCXUSD28.04
158776104-apr-2024XAGXUSD800.31
158782404-apr-2024XBTCXUSD26.01
158801204-apr-2024XBTCXUSD7.24
158801204-apr-2024XBTCXUSD36.22
158811804-apr-2024XBTCXUSD123.40
158974506-apr-2024XUSDXAG98.76
158983607-apr-2024XBTCXUSD1,815.73
159011507-apr-2024XUSDXBTC159.86
159022007-apr-2024XBTCXUSD378.15
159022407-apr-2024XUSDXBTC2,705.81
159084108-apr-2024XBTCXUSD1,322.14
159094908-apr-2024XUSDXBTC313,653.14
159137509-apr-2024XBTCXUSD63.87
159200610 april 2024XAGXUSD54.15
159206910 april 2024XAGXUSD12,438.16
159229510 april 2024XUSDXAG1.75
159234310 april 2024XAUXUSD367.40
159242110 april 2024XAGXUSD88.83
159280011 april 2024XBTCXUSD21.58
159361012 april 2024XAGXUSD679.82
159404812 april 2024XBTCXUSD53.80
159415313 april 2024XUSDXBTC76.57
159452613 april 2024XUSDXBTC192.06
159465913 april 2024XBTCXUSD2,760.18
159468913 april 2024XUSDXBTC2,888.04
159468913 april 2024XUSDXBTC589.51
159473513 april 2024XUSDXBTC5.87
159473913 april 2024XUSDXAU48,891.79
159482014 april 2024XUSDXAU9.80
159493514 april 2024XAUXUSD43.43
159498014 april 2024XBTCXUSD11.51
159520614 april 2024XUSDXBTC90.95
159524414 april 2024XUSDXBTC1,192.85
159559515 april 2024XUSDXAU3.94
159591715 april 2024XAGXUSD348.57
159594115 april 2024XAGXUSD233.72
159595115 april 2024XAGXUSD176.08
159611715 april 2024XUSDXBTC2,972.26
159615615 april 2024XUSDXBTC1,270.02
159619215 april 2024XUSDXBTC3.37
159625416 april 2024XBTCXUSD79.94
159646416 april 2024XUSDXBTC77.42
159649416 april 2024XBTCXUSD18.45
159666516 april 2024XUSDXBTC191.13
159669916 april 2024XEURXUSD0.29
159673916 april 2024XUSDXBTC57.59
159707217 april 2024XBTCXUSD17.99
159719917 april 2024XAUXUSD404.49
159746917 april 2024XUSDXBTC23.12
159749717 april 2024XUSDXBTC1,853.29
159755117 april 2024XUSDXBTC1.86
159790618 april 2024XUSDXBTC3.76
159807418 april 2024XBTCXUSD175.45
159811118 april 2024XUSDXAG39.47
159839019 april 2024XBTCXUSD43.58
159849019 april 2024XAUXUSD48.68
159852819 april 2024XBTCXUSD176.59
159858319 april 2024XUSDXBTC187.55
159879319 april 2024XUSDXBTC6,785.95
159912820 april 2024XBTCXUSD1,927.58
159970320 april 2024XAGXUSD1,862.99
159970320 april 2024XAUXUSD4.44
160028721 april 2024XUSDXBTC111.66
160043421 april 2024XAUXUSD4,245.79
160043421 april 2024XBTCXUSD6,796.27
160063322 april 2024XBTCXUSD24.02
160083322 april 2024XBTCXUSD4.45
160083622 april 2024XBTCXUSD18.89
160083722 april 2024XBTCXUSD167.38
160085922 april 2024XBTCXUSD260.70
160175023 april 2024XUSDXBTC934.91
160239724 april 2024XUSDXAU37.90
160243824 april 2024XUSDXAU161.64
160243924 april 2024XUSDXAG161.64
160274825 april 2024XBTCXUSD251,485.57
160296525 april 2024XAUXUSD1.83
160352526 april 2024XBTCXUSD24.88
160355326 april 2024XBTCXUSD1,081.60
160389026 april 2024XAUDXUSD161.50
160389126 april 2024XCHFXUSD154.74
160443627 april 2024XBTCXUSD22.68
160505428 april 2024XUSDXAG1,153.85
160508228 april 2024XBTCXUSD12.34
160535728 april 2024XUSDXBTC2.46
160535728 april 2024XAGXUSD1,945.55
160617129 april 2024XBTCXUSD126.09
160718101-mei-2024XBTCXUSD6,426.37
160718101-mei-2024XUSDXBTC9.74
160721701-mei-2024XUSDXBTC4.73
160723801-mei-2024XUSDXBTC2,038.04
160741901-mei-2024XUSDXBTC103.45
160745701-mei-2024XBTCXUSD237.65
160806602-mei-2024XAUXUSD42.41
160816902-mei-2024XUSDXAG215.61
160817902-mei-2024XUSDXAU216.45
160845503-mei-2024XUSDXBTC106.07
160845803-mei-2024XUSDXBTC2.12
160846003-mei-2024XUSDXBTC106.77
160846703-mei-2024XUSDXBTC106.72
160866103-mei-2024XBTCXUSD18.94
160923204-mei-2024XUSDXBTC5.32
160925604-mei-2024XUSDXBTC86.08
160966904-mei-2024XAUXUSD215.18
160969004-mei-2024XAUXUSD860.81
160971204-mei-2024XAUXUSD1,070.69
161023905-mei-2024XBTCXUSD8.95
161036105-mei-2024XBTCXUSD1,724.70
161038405-mei-2024XCNYXUSD18.55
161052405-mei-2024XBTCXUSD523.49
161080906-mei-2024XUSDXBTC57.77
161100406-mei-2024XBTCXUSD94.61
161120006-mei-2024XBTCXUSD1,243.16
161172307-mei-2024XAUXUSD43,468.66
161181307-mei-2024XBTCXUSD39.36
161199508-mei-2024XUSDXBTC1.77
161212808-mei-2024XUSDXBTC124,286.46
161275409-mei-2024XBTCXUSD973.31
161280209-mei-2024XBTCXUSD866.23
161301109-mei-2024XUSDXBTC290.71
161352010-mei-2024XBTCXUSD14.89
161402210-mei-2024XBTCXUSD2,097.35
161424611-mei-2024XBTCXUSD26.30
161427411-mei-2024XBTCXUSD1,168.40
161433711-mei-2024XBTCXUSD23.01
161466211-mei-2024XAGXUSD1,303.44
161472311-mei-2024XUSDXBTC1.60
161568213-mei-2024XBTCXUSD723.85
161570513-mei-2024XUSDXBTC88,791.17
161579913-mei-2024XBTCXUSD1.31
161580113-mei-2024XBTCXUSD169.75
161612113-mei-2024XAUXUSD1.38
161654214-mei-2024XUSDXAG50.34
161654614-mei-2024XBTCXUSD213.32
161685614-mei-2024XAGXUSD16.64
161691114-mei-2024XBTCXUSD7.65
161708515-mei-2024XUSDXBTC2.37
161727815-mei-2024XBTCXUSD123.55
161752815-mei-2024XBTCXUSD86.52
161764415-mei-2024XBTCXUSD470.75
161793516-mei-2024XAGXUSD90.16
161793616-mei-2024XAUXUSD87.78
161802116-mei-2024XBTCXUSD194.49
161808716-mei-2024XBTCXUSD280.68
161818316-mei-2024XBTCXUSD390.93
161855617-mei-2024XAGXUSD9,533.38
161859317-mei-2024XAGXUSD102.45
161905017-mei-2024XBTCXUSD95.72
161911517-mei-2024XBTCXUSD20.63
161939018-mei-2024XBTCXUSD1.80
161976018-mei-2024XBTCXUSD140.79
161976018-mei-2024XAGXUSD132.59
162032819-mei-2024XBTCXUSD14.05
162088720-mei-2024XAGXUSD276.67
162091420-mei-2024XAGXUSD204.95
162124020-mei-2024XBTCXUSD67.95
162126220-mei-2024XAGXUSD158.50
162133921-mei-2024XBTCXUSD479.90
162166121-mei-2024XBTCXUSD1,061.45
162167521-mei-2024XUSDXBTC884.44
162180421-mei-2024XBTCXUSD1,936.46
162181921-mei-2024XBTCXUSD96.08
162238922-mei-2024XUSDXBTC1,404.51
162250322-mei-2024XAUXUSD66.70
162250322-mei-2024XAGXUSD87.29
162274222-mei-2024XBTCXUSD193.35
162298423-mei-2024XAUXUSD114.65
162311423-mei-2024XBTCXUSD43.20
162327023-mei-2024XBTCXUSD95.16
162327023-mei-2024XUSDXBTC0.00
162336923-mei-2024XUSDXBTC69.63
162338023-mei-2024XBTCXUSD245.43
162345124-mei-2024XBTCXUSD0.93
162377224-mei-2024XBTCXUSD14.06
162387524-mei-2024XUSDXBTC489.21
162413924-mei-2024XAUXUSD190.54
162470625-mei-2024XBTCXUSD39.53
162492126-mei-2024XBTCXUSD455.13
162515726-mei-2024XBTCXUSD36.60
162530726-mei-2024XAUXUSD36.53
162561627-mei-2024XBTCXUSD1,336.91
162579427-mei-2024XUSDXBTC4,439.71
162607327-mei-2024XUSDXBTC31.35
162613527-mei-2024XUSDXBTC40.90
162669228-mei-2024XBTCXUSD26.06
162678128-mei-2024XBTCXUSD61.65
162710129-mei-2024XUSDXAG28.13
162744529-mei-2024XBTCXUSD12.13
162765929-mei-2024XUSDXAG8.35
162779430-mei-2024XBTCXUSD38.70
162804430-mei-2024XBTCXUSD1,243.38
162834830-mei-2024XBTCXUSD430.19
162871631-mei-2024XBTCXUSD1,779.64
162912931-mei-2024XUSDXAG40.03
162916031-mei-2024XBTCXUSD105.18
162936901-juni-2024XBTCXUSD45.84
162952901-juni-2024XUSDXBTC66.61
162956301-juni-2024XUSDXAU133.33
162968101-juni-2024XUSDXAG12.18
162969301-juni-2024XBTCXUSD162.89
162969301-juni-2024XAGXUSD105.56
162990001-juni-2024XUSDXBTC40.18
163009002-jun-2024XBTCXUSD909.81
163011902-jun-2024XAGXUSD0.41
163057102-jun-2024XUSDXBTC11.16
163077403-jun-2024XAUXUSD31.83
163078103-jun-2024XBTCXUSD13.10
163103503-jun-2024XBTCXUSD1,906.00
163170504-jun-2024XBTCXUSD29.16
163183504-jun-2024XBTCXUSD52.53
163205204-jun-2024XBTCXUSD93.26
163208405-jun-2024XUSDXAG2.55
163249805-jun-2024XBTCXUSD17.61
163268905-jun-2024XAGXUSD1,464.84
163270705-jun-2024XBTCXUSD76.06
163291706-jun-2024XUSDXBTC29.41
163308306-jun-2024XBTCXUSD944.38
163343006-jun-2024XUSDXAG9.34
163343906-jun-2024XUSDXAG23.34
163365307-jun-2024XBTCXUSD1.07
163394407-jun-2024XBTCXUSD7.54
163432808-juni-2024XAUXUSD35.17
163461108-juni-2024XUSDXBTC60.57
163470508-juni-2024XGBPXUSD4.03
163470608-juni-2024XEURXUSD0.57
163471108-juni-2024XCHFXUSD0.81
163473408-juni-2024XUSDXAG13.89
163487808-juni-2024XBTCXUSD50.01
163533909-juni-2024XUSDXBTC65.22
163584310 juni 2024XBTCXUSD8.13
163605010 juni 2024XUSDXAU167.79
163621410 juni 2024XBTCXUSD235.98
163635410 juni 2024XBTCXUSD51.90
163641911 juni 2024XUSDXAG1,528.88
163642511 juni 2024XGBPXUSD66.93
163703511 juni 2024XUSDXBTC87.31
163703511 juni 2024XBTCXUSD24.78
163709311 juni 2024XUSDXBTC11,740.65
163747112 juni 2024XUSDXBTC63.57
163751412 juni 2024XGBPXUSD7.81
163793413 juni 2024XBTCXUSD36.03
163840513 juni 2024XUSDXAG27.27
163843813 juni 2024XAGXUSD54.53
163854114 juni 2024XUSDXBTC110.02
163859714 juni 2024XBTCXUSD105.00
163863914 juni 2024XBTCXUSD1,898.73
163897914 juni 2024XBTCXUSD689.63
163937215 juni 2024XBTCXUSD64.71
163939515 juni 2024XBTCXUSD18.16
163940615 juni 2024XGBPXUSD16.50
163946115 juni 2024XUSDXBTC31.37
163966915 juni 2024XUSDXBTC246.39
163968615 juni 2024XBTCXUSD30.08
163974415 juni 2024XAGXUSD145.80
163977315 juni 2024XBTCXUSD157.37
163977515 juni 2024XAGXUSD116.79
164105317 juni 2024XBTCXUSD24.74
164136117 juni 2024XBTCXUSD27,957.30
164136817 juni 2024XBTCXUSD13,978.65
164137217 juni 2024XBTCXUSD13,998.28
164137417 juni 2024XBTCXUSD13,998.28
164137517 juni 2024XBTCXUSD2,479.34
164138417 juni 2024XBTCXUSD14,016.91
164139618 juni 2024XBTCXUSD2,663.21
164181718 juni 2024XBTCXUSD4,874.67
164193218 juni 2024XBTCXUSD4,086.25
164194418 juni 2024XBTCXUSD102.45
164243419 juni 2024XAGXUSD158.95
164244919 juni 2024XAGXUSD127.47
164247719 juni 2024XBTCXUSD11,855.96
164260519 juni 2024XBTCXUSD161.70
164262919 juni 2024XAGXUSD42.71
164268819 juni 2024XBTCXUSD1,004.63
164320320 juni 2024XBTCXUSD2.91
164356121 juni 2024XBTCXUSD110.01
164360721 juni 2024XUSDXAU101.68
164373321 juni 2024XBTCXUSD54.43
164379421 juni 2024XBTCXUSD113.19
164399321 juni 2024XBTCXUSD880.38
164399521 juni 2024XBTCXUSD879.54
164400021 juni 2024XBTCXUSD1,009.40
164400121 juni 2024XBTCXUSD1,013.10
164400721 juni 2024XBTCXUSD888.42
164401021 juni 2024XBTCXUSD1,007.06
164402321 juni 2024XBTCXUSD243.46
164408921 juni 2024XUSDXBTC26.36
164416021 juni 2024XUSDXBTC95.85
164479722 juni 2024XBTCXUSD12,306.20
164604124 juni 2024XBTCXUSD21.64
164625224 juni 2024XUSDXBTC2,212.39
164632624 juni 2024XUSDXBTC34.43
164639524 juni 2024XBTCXUSD12,600.54
164645725 juni 2024XBTCXUSD79.99
164665225 juni 2024XAUXUSD0.10
164680225 juni 2024XBTCXUSD3,494.52
164689225 juni 2024XUSDXBTC2,029.41
164768526-Jun-2024XBTCXUSD64.77
164776126-Jun-2024XAGXUSD180.37
164777526-Jun-2024XBTCXUSD41.08
164782626-Jun-2024XBTCXUSD15.07
164810327-Jun-2024XBTCXUSD33.10
164833927-Jun-2024XBTCXUSD2,110.30
164889328-Jun-2024XAUXUSD0.28
164916528-Jun-2024XBTCXUSD23.35
164958229-Jun-2024XUSDXAG0.49
164990429-Jun-2024XBTCXUSD18,160.67
164998029-Jun-2024XBTCXUSD119.56
165033830-Jun-2024XAUXUSD0.45
165044630-Jun-2024XBTCXUSD2,920.05
165049530-Jun-2024XAGXUSD5,712.40
165049530-Jun-2024XAUXUSD433.83
165049730-Jun-2024XBTCXUSD1,457.24
165052230-Jun-2024XAGXUSD30.34
165052230-Jun-2024XBTCXUSD11.64
165052230-Jun-2024XAUXUSD4.84
165060630-Jun-2024XCNYXUSD3.81
165063930-Jun-2024XBTCXUSD12.66
165095201-Jul-2024XAGXUSD34.00
165115901-Jul-2024XAGXUSD139.79
165115901-Jul-2024XBTCXUSD135.38
165117701-Jul-2024XAGXUSD723.65
165124501-Jul-2024XBTCXUSD15,380.71
165126101-Jul-2024XAGXUSD668.69
165151402-Jul-2024XUSDXAU0.44
165151502-Jul-2024XUSDXAU0.01
165152102-Jul-2024XBTCXUSD33,056.91
165157202-Jul-2024XUSDXAG0.44
165198502-Jul-2024XUSDXAU0.22
165230403-Jul-2024XBTCXUSD115.26
165247303-Jul-2024XUSDXBTC232.34
165248003-Jul-2024XUSDXAG293.72
165253303-Jul-2024XUSDXBTC83.56
165269403-Jul-2024XUSDXBTC105.68
165272403-Jul-2024XBTCXUSD62.95
165277403-Jul-2024XBTCXUSD12,653.72
165314204-Jul-2024XBTCXUSD595.89
165341904-Jul-2024XBTCXUSD5.87
165367605-Jul-2024XBTCXUSD21.31
165395605-Jul-2024XUSDXBTC499.92
165400605-Jul-2024XUSDXBTC109.88
165457806-Jul-2024XUSDXAU0.21
165469406-Jul-2024XBTCXUSD6,255.94
165485506-Jul-2024XUSDXBTC86.96
165486906-Jul-2024XUSDXAUD113.91
165513507-Jul-2024XBTCXUSD299,550.04
165534107-Jul-2024XBTCXUSD4,993.08
165536407-Jul-2024XBTCXUSD2,497.98
165537807-Jul-2024XBTCXUSD1,873.49
165539207-Jul-2024XUSDXEUR10.82
165551907-Jul-2024XBTCXUSD235.66
165551907-Jul-2024XAGXUSD194.24
165557807-Jul-2024XUSDXBTC1,747.17
165560107-Jul-2024XBTCXUSD11,946.80
165562107-Jul-2024XAGXUSD1,954.93
165567507-Jul-2024XAGXUSD0.65
165571607-Jul-2024XUSDXAG634.61
165572307-Jul-2024XBTCXUSD187.88
165573508-Jul-2024XBTCXUSD34,373.17
165574608-Jul-2024XBTCXUSD10,775.65
165576408-Jul-2024XBTCXUSD37,597.01
165584608-Jul-2024XBTCXUSD875.03

nl_NL_formalNederlands (Formeel)