Activa in omloop

Over XHV Supply

Alle XHV die in omloop is, is afkomstig uit een van de twee bronnen.

1. Mijnbouw, net als elke andere proof-of-work cryptocurrency.

2. Munten, via het munt- en brandmechanisme dat converteert tussen xUSD en XHV tegen de huidige USD-waarde. 

Omdat iedereen op elk moment tussen activa kan minten, is het aanbod van XHV elastisch en fluctueert het bij elke conversie. Dit betekent op zijn beurt dat het maximale aanbod niet is afgetopt. Het is echter niet oneindig, aangezien de gedolven hoeveelheid wordt beperkt door het emissieschema en de hoeveelheid die wordt geslagen wordt beperkt door de beschikbaarheid van verhandelbare activa.

xUSD en xAsset aanbod

Alle xAssets in het Haven-ecosysteem zijn afgeleid van XHV, met een vergelijkbaar munt- en brandmechanisme. 

Het totaal van deze berekening is zichtbaar op de aanbodpagina:

https://explorer.havenprotocol.org/supply

Opmerking: de leveringsgegevens zijn niet 100% nauwkeurig. Zie dit bericht op “anauwkeurigheid van de circulatie" voor verdere details.

Vorige Nauwkeurigheid van oplagegegevens
De volgende Schatkistrapporten
nl_NL_formalNederlands (Formeel)