Algemene Vault-opdrachten

Deze lijst met Haven CLI Vault-opdrachten is niet volledig. Het behandelt veel van de meest gebruikte en nuttige opdrachten. Voor een volledige lijst met beschikbare opdrachten kunt u typen help in de console.

  • get_prices xusd_amount - geeft u het bedrag van elk activum dat u ontvangt voor een gegeven invoer van xUSD-waarde.
  • rescan_bc – scant de blockchain opnieuw. Het kan handig zijn om vastgelopen/onbevestigde transacties door te drukken.
  • show_transfers – gebruik dit om alle tx-geschiedenis te tonen of in combinatie met in out of pending om tx-typen op te geven.
  • version – dit geeft de gebruikte kluisversie weer. Handig om te controleren of u de juiste release gebruikt.
  • seed - geeft uw seed-frase weer voor controle of opname.
  • password – Gebruik deze opdracht om uw wachtwoord te wijzigen. U voert het ter bevestiging twee keer in.
  • spendkey – Gebruik dit om uw private en publieke spendkeys weer te geven. Vereist wachtwoordbevestiging voor beveiliging.
  • viewkey – Gebruik dit om uw private en publieke viewkeys weer te geven. vereist wachtwoordbevestiging voor veiligheid.
  • wallet_info - Toont relevante informatie over de kluis, inclusief bestandsnaam, beschrijving, adres, type en netwerkdetails.
  • exit – Gebruik dit bij het afsluiten van de kluis om de veiligheid te handhaven en ongeoorloofde toegang te helpen voorkomen.

Vorige Subadressen gebruiken
De volgende Daemon-opdrachtlijst
nl_NL_formalNederlands (Formeel)