Maak een account aan

Je bevindt je hier:
<Alle onderwerpen

Eenmaal geopend heeft u het inlogscherm. Je kan of LOG IN naar een bestaande kluis of CREËER/HERSTELLEN een kluis

Klik MAKEN / HERSTELLEN.

Dan klikken DOORGAAN MET.

Vervolgens maakt u een kluisnaam en wachtwoord aan. Zorg ervoor dat u deze gegevens ergens op een veilige plaats vastlegt, aangezien ze in de toekomst nodig zullen zijn om toegang te krijgen tot uw kluis.

Als u klaar bent, klikt u op CREËER.

Je hebt dan een scherm met je seed-zin. Deze 'herstel'-zin van 25 woorden is essentieel om toegang te krijgen tot uw geld, mocht u ooit uw wachtwoord verliezen of overschakelen naar een ander apparaat.
HEBBEN HINT: Het is essentieel dat u uw startzin opneemt en op een veilige plek opslaat, idealiter op meer dan één locatie.

U wordt vervolgens gevraagd om uw seed-zin te verifiëren door 3 willekeurige woorden in te voeren. Dit is om te controleren of u het correct heeft opgenomen.

Eenmaal voltooid, klikt u op AF HEBBEN en u wordt ingelogd en neemt het kluisdashboardscherm.

Vorige Download de app
De volgende Log in
Inhoudsopgave
nl_NL_formalNederlands (Formeel)